Välkommen!

Här ansöker du om en samproduktionsinsats från Film i Väst till:

Producent på produktionsbolag kan ansöka om en samproduktionsinsats till projekt som förlägger hela eller delar av produktionen till Västra Götaland. Film i Väst agerar som samproducent i produktion av kortfilm med krav på rättigheter och avkastning.

Film i Väst kan endast delta i produktioner som har annan finansiering, som insatser från SFI, SVT eller annan fond. Det är dock möjligt att ansöka innan övrig finansiering är bekräftad. Film i Väst investerar maximalt 25% av filmens budget.

Från och med 1 januari 2014 tar Film i Väst emot ansökningar löpande.

Svarstiden beräknas till cirka 6 veckor.

Till ansökan ska ett antal bilagor laddas upp. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan. Ansökan avbryts om den lämnas inaktiv en längre stund.

Dokument som behöver bifogas ansökan:

Projektpresentation
Manus
Tidsplan
Budget
Finansieringsplan
Distributionsplan
CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner
Arbetsprov
Här kan du läsa mer om Film i Västs
Har du frågor är du välkommen att kontakta Film i Västs kortfilmsansvarig: 
Ami Ekström, ami.ekstrom@filmivast.se eller på Tel: 0520-49 09 07 / Mobil: 0735-07 93 96.
start